header handjes

MEER NIEUWS

Wat doet De Federatie?

De Federatie betrekt, informeert en vertegenwoordigt het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten. We streven naar gedeelde en gedragen standpunten met respect voor ieders eigenheid. Dat doen we met passie en deskundigheid. Samen met onze leden en partners.

Ons team